ترمینال توزیع تک پل

 
Image

NS22-FJ160A

شدت جریان 160 آمپر
Image

NS22-FJ125A-3P

شدت جریان 175 آمپر
Image

NS22-FJ125A

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ80A

شدت جریان 80 آمپر
Image

NS22-FJ400A

شدت جریان 160 آمپر
Image

NS22-FJ250A

شدت جریان 175 آمپر
Image

NS22-FJ175A-3P

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ175A

شدت جریان 80 آمپر
Image

NS22-FJ500A

شدت جریان 80 آمپر

ترمینال توزیع دوپل

 
Image

NS22-FJ-208-80B

شدت جریان 80 آمپر
Image

NS22-FJ-207-125BE

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ-207-125B

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ-207-100B

شدت جریان 100 آمپر
Image

NS22-FJ-215-125B

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ-215-100B

شدت جریان 100 آمپر
Image

NS22-FJ-211-125BE

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ-211-100B

شدت جریان 100 آمپر
Image

NS22-FJ-218-80B

شدت جریان 80 آمپر
Image

NS22-FJ-217-40B

شدت جریان 40 آمپر
Image

NS22-FJ-215-125BE

شدت جریان 125 آمپر

ترمینال توزیع چهار پل

 
Image

NS22-FJ-408-80B

شدت جریان 80 آمپر
Image

NS22-FJ-407-125BE

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ-407-125B

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ-407-100B

شدت جریان 100 آمپر
Image

NS22-FJ-412-160B

شدت جریان 160 آمپر
Image

NS22-FJ-411-125BE

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ-411-125B

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ-411-100B

شدت جریان 100 آمپر
Image

NS22-FJ-415-125B

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ-415-100B

شدت جریان 100 آمپر
Image

NS22-FJ-413-80B

شدت جریان 80 آمپر
Image

NS22-FJ-411-100B

شدت جریان 100 آمپر
Image

NS22-NB125A

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJS-A

Image

NS22-FJ-418-80B

شدت جریان 80 آمپر
Image

NS22-FJ-415-125BE

شدت جریان 125 آمپر
Image

NS22-FJ-412-160BH

شدت جریان 160 آمپر
Image

NS22-NB160A

شدت جریان 160 آمپر

ترمینال توزیع توان بالا

 
Image

NS22-FJ250AL

شدت جریان 250 آمپر
Image

NS22-FJ250A-1P

شدت جریان 250 آمپر
Image

NS22-FJ125A-1P

شدت جریان 125 آمپر

درباره ما

نیــرو ســامان با عقــد قــرارداد بــا بهتریــن تامیــن کننــدگان و تولیــد کننـدگان در سـطح بیـن المللـی، اقـدام بـه انتقـال تکنولــوژی و تولیــد تجیهــزات بــرق صنعتــی بــا بالاتریــن اســتانداردها در کشــور عزیزمــان نمــوده و امـروز محصـولات تولیــدی ایــن شــرکت بــا برنــد تجــاری NSC در قلــب صنایــع کشــور عزیزمان ایفــای نقــش مــی کنــد.

آخرین اخبار

تماس با ما

دفتر مرکزی:
تهران ،خیابان ولی عصر ،بالاتر از پارک ملت ، برج جم ،طبقه نهم ،واحد یک
کد پستی: ۱۹۶۶۸۴۳۱۹۱
تلفن:   ۲۲۰۱۸۹۴۴ - ۲۲۰۱۹۴۵۵-۰۲۱
فکس: ۲۲۰۱۶۴۵۸-۰۲۱ 
ایمیل : info@nsc-co.com

کارخانه:
یزد، شهر صنعتی مهدی آباد، خیابان اطهر
کد پستی:۸۹۱۵۹۳۴۳۳۹
تلفن: ۰۳۵۳۸۲۵۰۳۸۰ - ۰۳۵۳۸۲۵۰۳۸۱ - ۰۳۵۳۸۲۵۶۰۰۸
فکس: ۰۳۵۳۸۲۴۹۱۶۶


موقعیت ما

سلام شرکت نیروسامان آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد. info@nsc-co.com

پشتیبانی در واتساپ
Close and go back to page
© اسفند 1399 کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد شرکت نیرو سامان محفوظ می باشد .