ترمینال ریلی عمومی

 
Image

NS21-FJ6N

شدت جریان 57 آمپر
با سطح مقطع 6 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ4N

شدت جریان 41 آمپر
با سطح مقطع 4 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ10N

شدت جریان 76 آمپر
با سطح مقطع 10 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ2.5N

شدت جریان 32 آمپر
با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ2.5N

شدت جریان 32 آمپر
با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ6N

شدت جریان 57 آمپر
با سطح مقطع 6 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ10N

شدت جریان 76 آمپر
با سطح مقطع 10 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ4N

شدت جریان 41 آمپر
با سطح مقطع 4 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ50

شدت جریان 150 آمپر
با سطح مقطع 50 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ16N

شدت جریان 101 آمپر
با سطح مقطع 16 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ35NH

شدت جریان 150 آمپر
با سطح مقطع 35 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ35NL

شدت جریان 130 آمپر
با سطح مقطع 35 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ150

شدت جریان 309 آمپر
با سطح مقطع 150 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ95

شدت جریان 230 آمپر
با سطح مقطع 95 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ70

شدت جریان 192 آمپر
با سطح مقطع 70 میلی متر مربع

ترمینال ریلی مخصوص ارت

Image

NS21-FJ2.5N-D

با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ4N-D

با سطح مقطع 6 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ4N-D

با سطح مقطع 4 میلی متر مربع

ترمینال ریلی دو طبقه

Image

NS21-FJKKB2.5

شدت جریان 24 آمپر
با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع
Image

NS21-FJKK3

شدت جریان 24 آمپر
با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع
Image

NS21-FJKK5

شدت جریان 32 آمپر
با سطح مقطع 4 میلی متر مربع

ترمینال ریلی فیوز خور

Image

NS21-FJ-10DREHSI

شدت جریان 6.3 آمپر
با سطح مقطع 16 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ35NL

شدت جریان 130 آمپر
با سطح مقطع 35 میلی متر مربع
Image

NS21-FJ-4HESI

شدت جریان 6.3 آمپر
با سطح مقطع 4 میلی متر مربع

ترمینال ریلی چاقویی و تست

Image

NS21-FJ-5MTK

شدت جریان 16 آمپر
با سطح مقطع 4 میلی متر مربع
Image

NS21-FJTK-S

شدت جریان 57 آمپر
با سطح مقطع 6 میلی متر مربع

ترمینال ریلی فشاری

Image

NS21-FJ1-4-D

Image

NS21-FJ1-2.5-D

Image

NS21-FJ1-2.5K

شدت جریان 20 آمپر
Image

NS21-FJ1-6-D

Image

NS21-FJ1-4

شدت جریان 32 آمپر
Image

NS21-FJ1-2.5

شدت جریان 24 آمپر
Image

NS21-FJ1-2.5-3

شدت جریان 24 آمپر
Image

NS21-FJ1-2.5-4

شدت جریان 20 آمپر
Image

NS21-FJ1-6

شدت جریان 41 آمپر

درباره ما

نیــرو ســامان با عقــد قــرارداد بــا بهتریــن تامیــن کننــدگان و تولیــد کننـدگان در سـطح بیـن المللـی، اقـدام بـه انتقـال تکنولــوژی و تولیــد تجیهــزات بــرق صنعتــی بــا بالاتریــن اســتانداردها در کشــور عزیزمــان نمــوده و امـروز محصـولات تولیــدی ایــن شــرکت بــا برنــد تجــاری NSC در قلــب صنایــع کشــور عزیزمان ایفــای نقــش مــی کنــد.

آخرین اخبار

تماس با ما

دفتر مرکزی:
تهران ،خیابان ولی عصر ،بالاتر از پارک ملت ، برج جم ،طبقه نهم ،واحد یک
کد پستی: ۱۹۶۶۸۴۳۱۹۱
تلفن:   ۲۲۰۱۸۹۴۴ - ۲۲۰۱۹۴۵۵-۰۲۱
فکس: ۲۲۰۱۶۴۵۸-۰۲۱ 
ایمیل : info@nsc-co.com

کارخانه:
یزد، شهر صنعتی مهدی آباد، خیابان اطهر
کد پستی:۸۹۱۵۹۳۴۳۳۹
تلفن: ۰۳۵۳۸۲۵۰۳۸۰ - ۰۳۵۳۸۲۵۰۳۸۱ - ۰۳۵۳۸۲۵۶۰۰۸
فکس: ۰۳۵۳۸۲۴۹۱۶۶


موقعیت ما

سلام شرکت نیروسامان آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد. info@nsc-co.com

پشتیبانی در واتساپ
Close and go back to page
© اسفند 1399 کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد شرکت نیرو سامان محفوظ می باشد .